Hızlı İletişim : 444 1 659 | Tüm psikolojik faaliyetlerin buluştuğu en üst kuruluş!

Kurumsal Bilgilerimiz?

Aynı amacı taşıyan 5 farklı dernek tarafından kurulmuş olan Psikologlar Federasyonu, dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak, Psikoloji ve Psikiyatri alanında araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları takip etmek, Türk halkının bilimsel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak, mesleki anlamda Psikolog ve Psikiyatristlere ve bu bilim dallarında eğitim gören Türk ve yabancı öğrencilere, dil, din, ülke vb. hiçbir ayrıcalık ve/veya ülke/milliyet farkı gözetmeksizin yardımcı ve destek olmak, bu konu ile ilgili bu meslekler dışındaki kişi ve kurumlara destek olmak, her çeşit meslekten Türk ve yabancı milliyetlere mensup insanlara bilimsel ve teknik destek sunmak, bu amaçlarla bilimsel araştırma merkezleri kurmak, bu hususlarda katkı sağlayacak olan her ulustan insanı mesleği ne olursa olsun bilimsel makalelerin farklı dillerde çevirisi, insanlığın hizmetine sunulması, bilimsel araştırmaların yapılması ve geliştirilmesi için dernek bünyesinde fikirlerinin ve faaliyetlerinin bilimsel olarak değerlendirilmesi amaçları ile kurulmuştur.

  • img

Neler yapıyoruz?

Uluslararası düzeyde, ülkemizi geliştirmek için çalışıyoruz!

Ücretsiz Eğitimler

Ülkemiz insanını geliştirmek için onlarca ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz!

Eğitim Akrediteleri

Uluslararası düzeyde onlarca kurumu akredite ediyor vu bu kurumları faaliyetleri açısından destekliyoruz!

Psikolojik Destek

Psikolojik destek hattımız ile, sorunlarınıza ortak oluyor/çözüm üretiyoruz.

Aylık Dergi&Bültenler

Basılı dergilerimiz ile, her ay Türkiye genelinde dağıtımını yaparak, yurdumuzun her yerine ulaşıyoruz!

Çalışmalarımız

Çalışma düzeylerimiz!

  • psikolojiM, Sayı 530%
  • Destek Hattı95%
  • Psikolojik Eğitim Projesi80%
  • Akredite Kurum10+
  • Akredite Eğitim25+

Ne dediler?

Danışanlarımız ne dedi?